Site Overlay

Thema’s Sportakkoord 2

In het landelijk Sportakkoord 2 staan zes thema’s gedefinieerd om in de sport aandacht aan te besteden. Deze landelijke thema’s zijn heel breed en algemeen geformuleerd. Hieronder hebben we deze thema’s wat concreter geformuleerd. Samen met sportaanbieders en andere belanghebbenden bepalen wij waar voor Waddinxveen als eerste de aandacht naar toe zou moeten gaan.

Graag horen we van jou welke sportthema’s voor jou, jouw club of jouw organisatie belangrijk zijn. Hiervoor kun je deze enquête invullen.

Inclusie en diversiteit

 • Verkleinen van financiële belemmeringen
 • Geen ruimte voor uitsluiting, discriminatie en racisme
 • Inactieve mensen begeleiden naar sport
 • Belemmeringen voor mensen met een handicap oplossen

Sociaal veilige sport

 • Basiseisen zoals een VOG en een vertrouwenscontactpersoon
 • Bespreekbaar maken van veilige sport

Vitale sportaanbieders

 • Opzetten van een effectievere clubondersteuning aan sportaanbieders
 • Streven naar een optimale aansluiting tussen vraag en aanbod van sport en bewegen
 • Versterken van de pedagogische en didactische kwaliteiten van trainers en begeleiders

Vaardig in bewegen

 • Meer aandacht voor bewegen bij de jongste jeugd (0 tot 4 jaar)
 • Kansen creëren voor kinderen om sport en bewegen te ontdekken (4 tot 12 jaar)
 • Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren (vanaf 12 jaar)

Ruimte voor sport en bewegen

 • Zorgen voor een sportinfrastructuur die toereikend is
 • Multifunctioneel gebruik van sportinfrastructuur door diverse doelgroepen
 • Goede spreiding en bereikbaarheid van sportinfrastructuur
 • Verduurzaming sportinfrastructuur
 • Beweegvriendelijke openbare buitenruimte

Maatschappelijke waarde van topsport

 • Prestaties zijn inspirerend en van maatschappelijk waarde
Copyright © 2024 Sportplatform Waddinxveen