Site Overlay

Waar is het Sportplatform nu mee bezig?

Wij zijn op zoek naar een uitbreiding van het bestuur. Wil jij meedenken over de ontwikkeling van sport en bewegen in Waddinxveen? Kun jij breder kijken dan de belangen van een enkele sportaanbieder? Lees meer op deze pagina.

Het Sportplatform wil themawerkgroepen samenstellen om aan de slag te gaan met belangrijke thema’s voor sport in Waddinxveen. Laat ons weten wat voor jou, jouw club of jouw organisatie belangrijk is. Hiervoor kun je deze enquête invullen.

Op 20 maart 2024 is door de gemeenteraad de Visie Maatschappelijke Voorzieningen aangenomen. Het Sportplatform heeft voor het cluster Sport kritisch meegedacht en zal ook bij het opstellen van het uitvoeringsplan worden betrokken.

Het Sportplatform fungeert als een belangenbehartiger van de sportaanbieders in Waddinxveen. We organiseren ontmoetingen om mensen met elkaar in contact te brengen, samenwerkingen tot stand te brengen en kennis te delen. Daarnaast voorzien we de gemeente (on)gevraagd van advies en kunnen we vraagstukken vanuit de gemeente neerleggen bij onze vertegenwoordigers van de sportaanbieders.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief 12, jaargang 4 (3 juli 2024)
Nieuwsbrief 11, jaargang 4 (25 juni 2024)
Nieuwsbrief 10, jaargang 4 (21 juni 2024)

Copyright © 2024 Sportplatform Waddinxveen