Site Overlay

Het Sportplatform, officieel het Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen, wil zoveel mogelijk inwoners van Waddinxveen stimuleren mee te doen aan allerlei vormen van sport, spel en bewegen. Dat kan bij sportclubs zijn, maar bijvoorbeeld ook in de dansschool, bij de fysiotherapeut of in de openbare ruimte.

Het Sportplatform is een partner voor alle Waddinxveense aanbieders van sport, spel en beweging én voor de gemeente.

Voor clubs en andere partijen met een “beweegaanbod” kan het Sportplatform iets betekenen op het gebied van ondersteuning, belangenbehartiging, verbinding en inspiratie. Aan de gemeente geeft het Sportplatform gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met sport, spel en bewegen.