Site Overlay

Contactinformatie en bestuur

Regisseur Sportplatform

De Regisseur van het Sportplatform, Ellen de Roos, is een ervaren sportprofessional. Zij ondersteunt het Sportplatform een aantal dagen per week. Als verbindende kracht tussen alle Waddinxveense partijen die te maken hebben met sport en bewegen, is zij de aanjager van activiteiten. Dat beperkt zich niet tot de acties die meer dan 40 partijen hebben vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord. Zij peilt behoeften, denkt mee, faciliteert, verwijst door, neemt soms heel even het voortouw, maar…. voert niet zelf uit. Zij regisseert, adviseert en brengt partijen bij elkaar.

Een paar keer per jaar is zij initiator en procesbegeleider van een (samen met anderen) te organiseren brede activiteit, bijvoorbeeld een sportcafé of themabijeenkomst. Wat er in en buiten Waddinxveen aan waardevolle initiatieven ontplooid wordt, volgt zij op de voet.

Heeft jouw sportclub hulp of advies nodig, bel of mail haar gerust.

Ellen de Roos

Ellen de Roos
ellen@sportplatformwaddinxveen.nl
06-16529471

Bestuur Sportplatform

Wil je iets meer weten over het Sportplatform (Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen) neem dan gerust contact op. Dat kan via info@sportplatformwaddinxveen.nl of rechtstreeks met een van de bestuursleden.

Daniëlle van den Berg

Daniëlle van den Berg (voorzitter)
voorzitter@sportplatformwaddinxveen.nl

Ton Baars

Ton Baars (penningmeester)
penningmeester@sportplatformwaddinxveen.nl

David van Balgooi

David van Balgooi (algemeen lid)
david@sportplatformwaddinxveen.nl

Marjan Hofmijster

Marjan Hofmijster (algemeen lid)
marjan@sportplatformwaddinxveen.nl