Site Overlay

Historie Sportakkoord 1.0

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten, een ambitieus plan om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. De Minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, sportbonden, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zetten daar hun handtekening onder.

Zo’n nationaal plan komt alleen maar van de grond door er lokaal de schouders onder te zetten. Daarom ontstonden overal in Nederland lokale sportakkoorden. Ook in Waddinxveen. Op 24 september 2020 ondertekenden de gemeente en heel veel partners het Waddinxveens Sportakkoord. Voor het realiseren van acties uit dit Lokale Sportakkoord kon een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd.

De ambities van het Lokale Sportakkoord 1.0 waren:

  1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
  2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
  3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
  4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
  5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
  6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Naast het Lokale Sportakkoord 1.0 is er ook een Preventieakkoord gesloten. Sportakkoord en Preventieakkoord overlapten elkaar deels. Het uitgangspunt was dat het Sportakkkord zich richtte op actiepunten waarin sport en beweging centraal staan. Het Preventieakkoord richtte zich op de actiepunten in de sfeer van gezonde leefstijl, mentaal welzijn en sociale participatie.

Copyright © 2024 Sportplatform Waddinxveen