Site Overlay

Wat is het Sportplatform?

Het Sportplatform (officieel ‘Stichting Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen’) werd op 15 december 2020 opgericht. Om een beeld te krijgen van onze activiteiten in het afgelopen jaar geeft ons jaarverslag van 2022 een goed overzicht.

Het Sportplatform probeert zo veel mogelijk inwoners te laten genieten van sport door drempels te verlagen en iedereen gelijke kansen te geven. Iedereen moet zich aangesproken en uitgenodigd voelen om sport te beleven. Naast het bevorderen van de gezondheid betekent sport voor velen ook een bron van energie, plezier en inspiratie.

Om dat te bereiken moeten de voorwaarden om te kunnen sporten in orde zijn. We ondersteunen sportaanbieders met het aanbieden van een kwalitatief sterk, toegankelijk en veilig sportaanbod. Daarnaast denken we mee over een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen.

Het Sportplatform fungeert als een belangenbehartiger van de sportaanbieders in Waddinxveen. We organiseren ontmoetingen om mensen met elkaar in contact te brengen, samenwerkingen tot stand te brengen en kennis te delen. We halen de wensen van verenigingen en andere sportaanbieders op en bespreken deze waar nodig met de gemeente. Daarnaast voorzien we de gemeente (on)gevraagd van advies en kunnen we vraagstukken vanuit de gemeente neerleggen bij onze vertegenwoordigers van de sportaanbieders.

Verder bezoeken wij informatiebijeenkomsten en seminars van o.a. NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Lokale Sportplatformen, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Waddinxveen. In het toekomstige Kernteam Sport en Preventie zullen wij de sportbelangen vertegenwoordigen.

We doen dit alles samen met een breed scala aan partners. Dit zijn onder andere:

  • organisaties die breedtesport en/of prestatiesport aanbieden
  • commerciële aanbieders van sport, spel en bewegen
  • vertegenwoordigers van ongeorganiseerde sport, spel en bewegen
  • onderwijs
  • Gemeente Waddinxveen
  • organisaties gericht op zorg, gezondheid en welzijn

Wil je een keer brainstormen over wat er binnen jouw sportorganisatie speelt, heb je vragen, of wil je gewoon kennismaken, neem gerust contact op met het bestuur.

Copyright © 2024 Sportplatform Waddinxveen