Site Overlay

Spelregels sportprijzen

Spelregels toekenning Waddinxveense sportprijzen 2020-2022

  1. Een sporter, sportteam of sportvrijwilliger kan worden voorgedragen voor een van de Waddinxveense sportprijzen door bestuurders van een sportvereniging, trainers, ouders, sportrelaties, maar ook door elke individuele Waddinxvener. Een sporter of een sportteam kan niet zichzelf voor een sportprijs voordragen.
  2. De voorgedragen sporter moet sporten bij een Waddinxveense vereniging óf woonachtig zijn in Waddinxveen. Dit betekent dat een sporter die in Waddinxveen woont maar niet verbonden is aan een Waddinxveense club, ook in aanmerking kan komen voor een van de sportprijzen. En dat een sporter die niet in Waddinxveen woont, maar zijn/ haar sportprestaties behaald heeft bij een Waddinxveense vereniging, eveneens voor een van de sportprijzen genomineerd kan worden. Voorgedragen sportteams of sportvrijwilligers moeten echter altijd verbonden zijn aan een Waddinxveense sportclub.
  3. Een voordracht vindt plaats door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier met vermelding van de prestaties van de sporter/sportteam/sportvrijwilliger. Het aanmeldingsformulier is op deze website te vinden. Extra informatie die betrekking heeft op de voordracht kan op een later moment per email worden aangeleverd?
  4. De prestaties moeten behaald zijn in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022.
  5. De voordracht moet uiterlijk op 21 januari 2023 binnen zijn door het aanmeldingsformulier in te vullen.
  6. Van alle voordrachten selecteert de jury per categorie twee tot maximaal 6 nominaties en maakt die uiterlijk op 3 februari 2023 aan de genomineerde sporters/sportteams/sportvrijwilligers en hun aanmelders bekend. Zij ontvangen dan tevens een uitnodiging voor deelname aan het Sportgala op 17 februari 2023.
  7. Aan de aanmelder resp. de genomineerde sporter/ sportteam wordt gevraagd na 3 februari 2023 een filmpje van ongeveer 60 seconden aan te leveren, waarmee de nominatie tijdens het Sportgala zal worden aangekondigd. Dat filmpje kan bijvoorbeeld gemaakt worden met een mobiele telefoon. Het filmpje moet uiterlijk 10 februari 2023 aangeleverd worden.
  8. De jury bepaalt welke genomineerde per categorie de winnaar wordt. De jury streeft ernaar om in elke categorie één winnaar te selecteren, waarbij meerdere aspecten meespelen, zoals de volledigheid van de aanmelding, de hoogte van de geleverde prestaties, de ontwikkeling die de sporter/ het team heeft doorgemaakt, enz. Indien nodig doet de jury nader onderzoek naar de prestaties van de sporter/het sportteam/de sportvrijwilliger.
  9. De jury voor de toekenning van de sportprijzen 2020-2022 is samengesteld uit sportdeskundigen. De samenstelling wordt spoedig bekend gemaakt. De voorzitter van de jury is een lid van Lionsclub Waddinxveen Tsuytende.
  10. De winnaars van de sportprijzen 2022 zullen tijdens het Sportgala Waddinxveen 2022 op 17 februari 2023 in het Coenecoop College bekend worden gemaakt.