Site Overlay

Spelregels sportprijzen

Spelregels toekenning Waddinxveense sportprijzen 2023

  1. Een sporter, sportteam of sportvrijwilliger kan worden voorgedragen voor een van de Waddinxveense sportprijzen door bestuurders van een sportvereniging, trainers, ouders, sportrelaties, maar ook door elke individuele Waddinxvener. Een s porter of een sportteam kan niet zichzelf voor een sportprijs voordragen.
  2. De voorgedragen sporter moet sporten bij een Waddinxveense vereniging óf woonachtig zijn in Waddinxveen. Dit betekent dat een sporter die in Waddinxveen woont maar niet verbonden is aan een Waddinxveense club, ook in aanmerking kan komen voor een van de sportprijzen. En dat een sporter die niet in Waddinxveen woont, maar zijn/ haar sportprestaties behaald heeft bij een Waddinxveense vereniging, eveneens voor een van de sportprijzen genomineerd kan worden. Voorgedragen sportteams of sportvrijwilligers moeten echter altijd verbonden zijn aan een Waddinxveense sportclub.
  3. Een voordracht vindt plaats door het volledig invullen van het aanmeldformulier met vermelding van de prestaties van de sporter/sportteam/sportvrijwilliger. Het aanmeldformulier is op deze website te vinden.
  4. De prestaties moeten behaald zijn in de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023.
  5. De voordracht moet uiterlijk op 15 januari 2024 binnen zijn door het aanmeldformulier in te vullen.
  6. Van alle voordrachten selecteert de jury per categorie twee tot maximaal 6 nominaties en maakt die uiterlijk op 15 februari 2024 aan de genomineerde sporters/sportteams/sportvrijwilligers en hun aanmelders bekend. Zij ontvangen dan tevens een uitnodiging voor deelname aan het Sportgala op 1 maart 2024.
  7. Aan de aanmelder resp. de genomineerde sporter/ sportteam wordt gevraagd maximaal 4 foto’s aan te leveren, waarmee de nominatie tijdens het Sportgala zal worden aangekondigd. Aanleveren zo spoedig mogelijk na de nominatie en uiterlijk 15 februari 2024.
  8. De jury bepaalt welke genomineerde per categorie de winnaar wordt. De jury streeft ernaar om in elke categorie één winnaar te selecteren, waarbij meerdere aspecten meespelen, zoals de volledigheid van de aanmelding, de hoogte van de geleverde prestaties, de ontwikkeling die de sporter/ het team heeft doorgemaakt, enz. Indien nodig doet de jury nader onderzoek naar de prestaties van de sporter/het sportteam/de sportvrijwilliger.
  9. De jury voor de toekenning van de sportprijzen 2023 is samengesteld uit sportdeskundigen. De samenstelling wordt spoedig bekend gemaakt. De voorzitter van de jury is een lid van Lionsclub Waddinxveen Tsuytende.
  10. De winnaars van de sportprijzen 2023 zullen tijdens het Sportgala Waddinxveen 2023 op 1 maart 2024 in het Coenecoop College bekend worden gemaakt.