Site Overlay

Waar gaat het Sportplatform mee aan de slag?

De ambities van het Sportplatform zijn heel groot. Het bestuur heeft daarom voor 2021 de volgende punten als prioriteiten benoemd:

  • Het sluiten van een convenant met de Gemeente Waddinxveen (gereed)
  • Het aanstellen van een professionele ondersteuner (gereed)
  • Het contactleggen met aanbieders van sport, spel en bewegen (wordt aan gewerkt)
  • Het stimuleren van de uitvoering van de actielijst van het Lokaal Sportakkoord (wordt aan gewerkt)
  • Het opstellen van een beleidsplan (wordt aan gewerkt)

Zodra er over de voortgang nieuwe informatie te melden is, vind je die op deze website pagina of elders op de website. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.