Site Overlay

Waar gaat het Sportplatform mee aan de slag?

De ambities van het Sportplatform zijn heel groot. Het bestuur heeft daarom voor 2021 de volgende punten als prioriteiten benoemd:

  • Het opstellen van een beleidsplan
  • Het sluiten van een convenant met de Gemeente Waddinxveen
  • Het contactleggen met aanbieders van sport, spel en bewegen
  • Het aanstellen van een professionele ondersteuner
  • Het stimuleren van de uitvoering van de actielijst van het Lokaal Sportakkoord

Zodra er over de voortgang nieuwe informatie te melden is, vind je die op deze website pagina of elders op de website. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.