Site Overlay

Voorwaarden stimuleringsbijdrage

Om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren kan financiële en/of organisatorische ondersteuning soms een handje helpen. De partners van het Sportakkoord kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een stimuleringsbudget.

Voorwaarden voor aanvraag stimuleringsbijdrage

Het uitgangspunt is dat de actiepunten van het Sportakkoord ook zonder extra financiële bijdrage gerealiseerd kunnen worden. Het geldelijke steuntje in de rug helpt om initiatieven te vergemakkelijken, acties te versnellen of beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen is niet mogelijk.

Aanvragen voor bijdragen uit het stimuleringsbudget dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De actie mag niet in strijd zijn met de wet, de regelgeving en het beleid van Gemeente Waddinxveen.
  • De aanvrager heeft zich aangesloten – of sluit zich aan – bij het Waddinxveens Sportakkoord en heeft ‘het voortouw bij de realisatie’ van een of meer actiepunten.
  • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het Waddinxveens Sportakkoord.
  • Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt, draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.
  • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.
  • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
  • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.
  • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.