Site Overlay

Stimuleringsbijdrage aanvragen

Voor de uitvoering van de acties in het Sportakkoord krijgt de gemeente van het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget. Een deel daarvan is bestemd voor het Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen dat ondersteunt en coördineert bij de uitvoering van het Sportakkoord. De rest van het geld is beschikbaar als stimuleringsbudget. Ondertekenaars van het Sportakkoord kunnen daarvoor een aanvraag doen als ze actief bijdragen aan de realisatie van (een van) de actiepunten.

Er gelden bij de aanvraag wel een aantal voorwaarden. Lees op deze pagina ook hoe de beoordeling plaatsvindt.

Wil je een aanvraag voor een stimuleringsbudget doen, dan vind je hier een aanvraagformulier. Download het formulier, vul het in en verzend het naar info@sportplatformwaddinxveen.nl.

Er zijn ook nog andere vormen van ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld door landelijke sportorganisaties. Meer lees je hierover bij Sport Services.