Site Overlay

Stimuleringsbijdrage aanvragen

Het Lokaal Sportakkoord ondersteunt Waddinxveense aanbieders van sport, spel en bewegen om zoveel mogelijk inwoners van Waddinxveen te stimuleren om meer te bewegen. Voor de uitvoering van het Sportakkoord krijgt de gemeente subsidie van het rijk. De Gemeente Waddinxveen heeft het beheer van de subsidie overgedragen aan het Platform Sport, Spel & Bewegen. Het Sportplatform kent dit geld toe in de vorm van stimuleringsbijdragen.

Een stimuleringsbijdrage van €500 aanvragen

Heb jij een sportief initiatief dat met een stimuleringsbijdrage van €500 te realiseren is? In 2022 heeft iedere Waddinxveense aanbieder van sport, spel en bewegen de gelegenheid eenmalig een extra stimuleringsbijdrage aan te vragen. Hiervoor geldt het volgende:

  1. Bedenk een initiatief dat in 2022 uitgevoerd kan worden door jouw organisatie
  2. Nodig Ellen, de Regisseur van het Sportplatform, uit voor een bezoek en deel je plan
  3. Bij een goed verhaal kan Ellen meteen haar goedkeuring geven
  4. Ellen schrijft een cheque uit van €500 met een korte beschrijving van het bestedingsdoel
  5. Het overhandigen van de cheque wordt op een foto vastgelegd
  6. De ontvanger van het stimuleringsgeld plaatst een artikel met foto van het uitgevoerde initiatief op hun sociale media met een vermelding van het Sportplatform
  7. Het Sportplatform kan het artikel en de foto gebruiken voor de nieuwsbrief, de website en sociale media

Bijzondere projecten

Wanneer je een uitgebreider project hebt, dan is er de mogelijkheid om een grotere stimuleringsbijdrage aan te vragen. Bij zo’n aanvraag gelden wel uitgebreide voorwaarden en wordt de aanvraag beoordeeld door het bestuur. Wil je een aanvraag voor zo’n grotere stimuleringsbijdrage doen, dan vind je hier een aanvraagformulier. Download het formulier, vul het in en verzend het naar info@sportplatformwaddinxveen.nl.

Er zijn ook nog andere vormen van ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld door landelijke sportorganisaties. Meer lees je hierover bij Sport Services.