Site Overlay

Sport Services

Naast het lokale stimuleringsbudget is er voor sportclubs subsidie beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op de Clubbase website.

Ook hebben sommige sportbonden in het kader van het Nationaal Sportakkoord subsidieregelingen voor clubs in hun eigen tak van sport in het leven geroepen. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Services

Naast de bovengenoemde stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde ‘services’ beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten of vormen van ondersteuning en procesbegeleiding. Landelijke sportorganisaties bieden die kosteloos aan.

Sportclubs in Waddinxveen kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €7.000. Deze services worden geregeld door de adviseur lokale sport en kunnen doorlopend worden aangevraagd. Aanvragen worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.

Adviseur lokale sport

De adviseur lokale sport zorgt voor het samenbrengen van de behoeften van clubs en het toekennen van de juiste services van landelijke sportorganisaties. Hij is goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en gaat op zoek naar de producten en diensten waarmee clubs optimaal ondersteund kunnen worden. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. In Waddinxveen fungeert Gert-Jan Klop als adviseur lokale sport. Gert-Jan is ook regiocoördinator Krimpenerwaard van Team Sportservice.