Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 6

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 6: Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

 • Tang Soo Do Hunshin en HALT gaan onderzoeken hoe zij kunnen samenwerken met onderwijs en jongerenwerk om kinderen en jongeren meer te laten sporten en via de sport positief gedrag te stimuleren. (Preventieakkoord)
 • Het Sportplatform neemt samen met Léon Neven (vakleerkracht bewegingsonderwijs, lid van het Ontwikkelteam Bewegen & Sport van curriculum.nu en betrokken Waddinxvener) het initiatief om een bijeenkomst te organiseren voor vakdocenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Doelstellingen: netwerkvorming, intervisie, samenwerking en ontwikkeling gezamenlijke visie op bewegingsonderwijs. Club Den Edel biedt ondersteuning. CBS TOV, de Koning Willem-Alexanderschool en de Dick Brunaschool hebben interesse om mee te doen.
 • Onderwijsinstellingen willen meer sport aanbieden en samenwerken met sportclubs en sportclubs willen kennismakingslessen, clinics, buitenschools sportaanbod e.d. verzorgen. Toch komt samenwerking moeizaam tot stand. Het Sportplatform neemt het initiatief om een overleg te organiseren met alle betrokken partijen en te onderzoeken hoe kan worden gezorgd voor structuur, verbinding en ondersteuning. Club Den Edel biedt ondersteuning aan. Gouwebad De Sniep, Z&PC de Gouwe, VV ASW, CVV Be Fair, Comité Gouwe Dam Combinatie, Sportschool Tang Soo Do Hunshin, TV Waddinxveen, TV Be Fair, SC Antilope, HC Waddinxveen, Multisportvereniging TOOS, CrossFit Waddinxveen 0182, Studio Da Danza, CBS TOV, de Koning Willem-Alexanderschool en de Dick Brunaschool hebben interesse om mee te doen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 6

 • Multisportvereniging TOOS is in de onderbouw van de Dick Brunaschool voor primair onderwijs gestart met het geven van beweeglessen (Nijntje beweegdiploma).
 • Z&PC De Gouwe heeft een schooltoernooi zwemmen en waterpolo georganiseerd.