Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 5

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en vormen van communicatie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 5: Ontwikkeling nieuwe activiteiten en vormen van communicatie

 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin, VV ASW en Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen gaan de ‘Sniepweek’ meer promoten en ook kennismakingsclinics organiseren, met name voor specifieke doelgroepen (ouderen, ouders, vluchtelingen). Comité Gouwe Dam Combinatie heeft belangstelling om mee te doen.
 • Sportaanbieders, waaronder de Waddinxveense Reddingsbrigade, gaan een kennismakingsdag of -dagen organiseren, waarbij kinderen informatie krijgen over diverse vormen van sport en zelf kunnen ervaren wat die inhouden.
 • De gemeente gaat onderzoeken hoe het sportaanbod en de -activiteiten in Waddinxveen via internet, sociale media en traditionele vormen van communicatie breder en beter onder de aandacht kunnen worden gebracht. De sportaanbieders zullen het gebruik van deze media stimuleren en zorgen voor actuele inhoud. O.a. SC Antilope, Sportschool Tang Soo Do Hunshin, TV Waddinxveen, Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash, Tafeltennisvereniging Kwiek, Multisportvereniging TOOS en HC Waddinxveen hebben belangstelling.
 • Z&PC De Gouwe zal ouders activiteiten aanbieden tijdens de training van hun kinderen.
 • HC Waddinxveen gaat in haar clubhuis een E-sport toernooi houden en tegelijkertijd hockey clinics aanbieden.
 • Z&PC de Gouwe onderzoekt de mogelijkheden om samen met andere sportverenigingen combinatielidmaatschappen aan te bieden.
 • De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland gaat jongeren inzetten als ‘talentcoach’ om andere jongeren te leren sporten.
 • Volleybalvereniging Timios gaat topsporters uit de regio inzetten om lokale jeugd te inspireren om te gaan sporten.
 • Hengelsportvereniging Waddinxveen gaat haar ledenbestand (1.300 leden) beschikbaar stellen om sportactiviteiten onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de privacy regelgeving.
 • De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland gaat, in samenwerking met sportaanbieders, buurtsport-workshops opzetten voor jong en oud. Comité Gouwe Dam Combinatie heeft belangstelling om mee te doen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 5

 • Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash heeft nieuwe activiteiten (zoals padel) geïntroduceerd.