Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 5

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 5: Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie

 • Multisportvereniging TOOS gaat onderzoeken of zij in de zomervakantie (gratis) lessen kan gaan geven voor niet-leden. (Preventieakkoord)
 • Bridgeclub Waddinxveen gaat een ‘light’ variant opzetten van Denken en Doen van de Nederlandse BridgeBond (Preventieakkoord)
 • Het Coenecoop College gaat de mogelijkheid onderzoeken of in samenwerking met sportaanbieders en organisaties actief in de culturele sfeer een sport- en cultuurpas kan worden geïntroduceerd voor haar leerlingen, waardoor zij gestimuleerd worden om kennis te maken met het lokale sport- en cultuuraanbod. Studio Da Danza heeft belangstelling om mee te doen. (Preventieakkoord)
 • Studio Da Danza gaat bij diverse instanties op bezoek en daar woorden omzetten in dansbewegingen. Zo worden verhalen gedanst. (Preventieakoord)
 • Studio Da Danza gaat op verschillende buitenlocaties dagelijkse beweging zonder muziek vertalen naar dansbewegingen. Zo wordt kunstzinnig contact gezocht met omstanders waardoor verbinding ontstaat. (Preventieakkoord)
 • Studio Da Danza gaat met een klein busje de wijk in om met zang en dans vrolijkheid en verbinding in de wijk te brengen, en bewoners in beweging te zetten. (Preventieakkoord)
 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin, VV ASW en Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen gaan de ‘Sniepweek’ meer promoten en ook kennismakingsclinics organiseren, met name voor specifieke doelgroepen (ouderen, ouders, vluchtelingen). Comité Gouwe Dam Combinatie heeft belangstelling om mee te doen.
 • Sportaanbieders, waaronder de Waddinxveense Reddingsbrigade, gaan een kennismakingsdag of -dagen organiseren, waarbij kinderen informatie krijgen over diverse vormen van sport en zelf kunnen ervaren wat die inhouden.
 • De gemeente gaat onderzoeken hoe het sportaanbod en de -activiteiten in Waddinxveen via internet, sociale media en traditionele vormen van communicatie breder en beter onder de aandacht kunnen worden gebracht. De sportaanbieders zullen het gebruik van deze media stimuleren en zorgen voor actuele inhoud. O.a. SC Antilope, Sportschool Tang Soo Do Hunshin, TV Waddinxveen, Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash, Tafeltennisvereniging Kwiek, Multisportvereniging TOOS en HC Waddinxveen hebben belangstelling.
 • HC Waddinxveen gaat in haar clubhuis een E-sport toernooi houden en tegelijkertijd hockey clinics aanbieden.
 • Z&PC de Gouwe onderzoekt de mogelijkheden om samen met andere sportverenigingen combinatielidmaatschappen aan te bieden.
 • Volleybalvereniging Timios gaat topsporters uit de regio inzetten om lokale jeugd te inspireren om te gaan sporten.
 • Hengelsportvereniging Waddinxveen gaat haar ledenbestand (1.300 leden) beschikbaar stellen om sportactiviteiten onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de privacy regelgeving.
 • De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland gaat, in samenwerking met sportaanbieders, buurtsport-workshops opzetten voor jong en oud. Studio Da Danza en Comité Gouwe Dam Combinatie hebben belangstelling om mee te doen. (Sportakkoord en Preventieakkoord)

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 5

 • De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland gaat jongeren inzetten als ’talentcoach’ om andere jongeren te leren sporten.
 • Het Sportplatform in samenwerking met LionsTsuytende organiseerde WaddSportief, een informatiemarkt voor aanbieders van beweging als onderdeel van de jaarlijkse manifestatie WadCultureel.
 • Waddinxveen Wandelt moest door Corona een andere invulling geven aan de traditionele Avondvierdaagse. Met een stimuleringsbijdrage realiseerden ze op een creatieve manier, samen met het Historisch Genootschap, een origineel alternatief: ‘Waddinxveen wandelt, do it yourself’
 • Met een bijdrage voor de organisatie van de ‘This is Korfbal Tour’, een tweedaagse manifestatie om de sport op diverse manieren voor basisschoolleerlingen en speciale doelgroepen te promoten, kon Korbis zich, mede dankzij de inzet van TeamNL Korfbal, beter op de kaart zetten.
 • Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash heeft nieuwe activiteiten (zoals padel) geïntroduceerd.