Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 4

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en vormen van communicatie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Actie bij ambitie 4: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

 • Bridgeclub Waddinxveen, Palet Welzijn en Wadwijzer onderzoeken de mogelijkheid van een project voor ouderen.
 • Tennis- en padelvereniging De Gouwe Smash, TV Be Fair en TV Waddinxveen gaan het aanbod van tennis voor ouderen, ‘OldStars Tennis’, samen verder promoten.
 • Palet Welzijn gaat, zo mogelijk in samenwerking met verschillende wijkplatforms, de mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding van het aantal duo-fietsen en van de inzet ervan, opdat meer ouderen met familie/vrienden er zelf op uit kunnen.
 • Palet Welzijn gaat bijeenkomsten organiseren voor jonge mantelzorgers waarbij sportieve activiteiten worden ingezet als middel voor contact.
 • Palet Welzijn gaat het activiteitenprogramma uitbreiden en vernieuwen om zo meer ouderen te laten participeren om vitaliteit te behouden.
 • Wadwijzer zal bestaande regelingen voor minderdraagkrachtigen meer onder de aandacht van sportclubs brengen.
 • Wadwijzer gaat in samenwerking met diverse partners een ‘Fit-4-Nop-Festival’ organiseren. Minderdraagkrachtigen krijgen, als onderdeel van dit festival, clinics van sportverenigingen, w.o. VV ASW en de Waddinxveense Reddingsbrigade.
 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin, Wadwijzer en Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen onderzoeken of zij een ‘Dans, zing, … Nederlands met me’-evenement kunnen organiseren. Dat bestaat uit workshops zang, dans en vechtsport voor mensen die Nederlands (bij) willen leren.
 • Waddinxveense sportaanbieders, waaronder TV Waddinxveen, WKV Korbis, Z&PC de Gouwe, CVV Be Fair, Bouncers Basketball en Hengelsportvereniging Waddinxveen, gaan het aanbod van aangepast sporten (verder) ontwikkelen en promoten (ook buiten de gemeentegrenzen) via de website en app van ‘Uniek Sporten’.
 • De regiocoach Aangepast Sporten inventariseert bij de clubs met een aanbod voor aangepast sporten welke kennisbehoefte er is. Met ondersteuning vanuit de landelijke sportorganisaties zal de regiocoach vervolgens bijscholingen of andere vormen van deskundigheidsbevordering (laten) organiseren. VV ASW, CVV Be Fair en de Waddinxveense Reddingsbrigade hebben interesse om mee te doen en ook kennis en ervaring te delen.
 • HC Waddinxveen gaat activiteiten organiseren voor ouderen en jongeren met als doel hen te verbinden.
 • Sportschool Tang Soo Do Hunshin zal een training verzorgen bij Ipse de Bruggen.
 • Bibliotheek de Groene Venen zet zich in om samen met voetbalverenigingen een ‘scoor een boek’-project te starten als preventie tegen laaggeletterdheid.
 • CrossFit Waddinxveen gaat, eventueel in samenwerking met andere organisaties, sportlessen speciaal gericht op senioren aanbieden.
 • Club Den Edel biedt in de zomerperiode tweemaal per maand buitensportlessen (bootcamp) aan voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar en voor volwassenen. Deze lessen worden kosteloos aangeboden om ook minderdraagkrachtigen in staat te stellen hieraan deel te nemen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 4

Er zijn bij ambitie 4 nog geen actiepunten gerealiseerd.