Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 3

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en vormen van communicatie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 3: Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat

 • VV ASW en TV Waddinxveen nemen het assortiment in hun kantine kritisch onder de loep en zullen gezonde snacks aanbieden.
 • Team-Fit zal op verzoek sportclubs helpen bij het gezonder maken van de kantine.
 • TV Waddinxveen zet zich in om samen met een lokale leverancier sportfruit aan te bieden.
 • Verschillende sportclubs gaan hun sportcomplexen rookvrij maken. GGD Midden-Holland (voorlichting en campagnemateriaal) en Gemeente Waddinxveen zullen dat ondersteunen.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin Waddinxveen, Wadwijzer en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland zullen een bijeenkomst organiseren voor sportcoaches en trainers waarin positieve sportcultuur, gedragsproblematiek en pedagogisch verantwoord leidinggeven centraal staan. Het Sportplatform en de adviseur lokale sport van NOC*NSF bieden hierbij ondersteuning aan.
 • Halt-team Rotterdam gaat bijdragen aan een veilig en positief sportklimaat door het aanbieden van (preventieve) gedragsinterventies aan sportverenigingen en door het geven van presentaties over dit thema en andere thema’s aan de clubs.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 3

Er zijn bij ambitie 3 nog geen actiepunten gerealiseerd.