Site Overlay

Sportakkoord actielijst van ambitie 2

Overzicht van de actielijsten per ambitie

 1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
 2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
 3. Gezonde leefstijl en positief sportklimaat
 4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
 5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
 6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang

Acties bij ambitie 2: Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur

 • De gemeente gaat zich inspannen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze zoveel mogelijk toegankelijk is voor sportbeoefening en uitnodigt tot meer bewegen. (Gemeentelijk beleidsplan)
 • VV ASW gaat onderzoeken hoe zij haar sportaccommodatie overdag kan openstellen en mogelijkheden kan bieden om, onder begeleiding, te sporten. (Preventieakkoord)
 • Sportclubs met een accommodatie in eigendom en/of beheer laten, aangemoedigd door de gemeente en ondersteund vanuit de landelijke sportorganisaties, kosteloos energiescans uitvoeren om te onderzoeken hoe zij hun accommodaties (verder) kunnen verduurzamen en (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen.
 • De gemeente beperkt vanaf 2020 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van sportvelden.
 • TV Waddinxveen, HC Waddinxveen en Multisportvereniging TOOS zullen meer afval recyclen.
 • VV ASW zal zich, met ondersteuning van de adviseur lokale sport van NOC*NSF, inzetten om samen met de andere sportaanbieders op sportpark de Sniep een gezamenlijke visie te ontwikkelen op inrichting, gebruik en exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.
 • CVV Be Fair, VV ASW, Hengelsportvereniging Waddinxveen, WKV Korbis, Multisportvereniging TOOS, Tang Soo Do Hunshin en Wadwijzer staan open voor het delen van accommodaties met andere organisaties.
 • VV ASW, Hengelsportvereniging Waddinxveen, WKV Korbis, Multisportvereniging TOOS, Tang Soo Do Hunshin en Wadwijzer staan open voor het gebruiken van accommodaties van andere organisaties.
 • CVV Be Fair zet in op multifunctioneel en duurzaam gebruik van haar accommodatie, o.a. door samenwerking met BSO Zie-Uit en door investering in LED- verlichting en zonnepanelen.

Gerealiseerde actiepunten bij ambitie 2

 • De Werkgroep Fairtrade Waddinxveen zal een duurzaamheidscompetitie opzetten voor verenigingen rond de thema’s fairtrade, gezondheid, energiebesparing en afvalbeperking/recycling. De inzet is een jaarlijkse wisseltrofee en een geldprijs voor de winnaar, te besteden aan duurzame producten van Waddinxveense ondernemers.