Site Overlay

Sportakkoord actielijst

Deel 2 van het Sportakkoord is een grote lijst met actiepunten, praktische plannen die de Sportakkoord-partners willen aanpakken om de ambities waar te maken. Sommige acties zijn inmiddels al gerealiseerd.

Achter sommige acties staan de woorden ‘gemeentelijk beleid’ of ‘preventieakkoord’. Deze acties staan primair in het Lokaal Preventieakkoord vermeld, maar hebben raakvlakken met de ambities en acties van het Sportakkoord. Voor een stimuleringsbijdrage moeten de partners die acties met dit label hebben opgevoerd, in eerste instantie bij de Regisseur van het Lokaal Preventieakkoord aankloppen.

Klik op één van de rubrieken met ambities uit onderstaande lijst, en lees welke acties daarbij passen én welke acties al zijn uitgevoerd.

  1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
  2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
  3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
  4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
  5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en ondersteuning van promotie
  6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang