Site Overlay

Sportakkoord actielijst

Deel 2 van het Sportakkoord is een grote lijst met actiepunten, praktische plannen die de Sportakkoord-partners willen aanpakken om de ambities waar te maken. Sommige acties zijn inmiddels al gerealiseerd.

Klik op één van de rubrieken met ambities uit onderstaande lijst, en lees welke acties daarbij passen én welke acties al zijn uitgevoerd.

  1. Versterking door kennisdeling en samenwerking
  2. Multifunctioneel gebruik en duurzame inrichting infrastructuur
  3. Meer oog voor gezonde leefstijl en positief sportklimaat
  4. Speciale aandacht voor speciale doelgroepen
  5. Ontwikkeling nieuwe activiteiten en vormen van communicatie
  6. Samenwerking sport, onderwijs en kinderopvang