Site Overlay

Wat doet de regisseur?

De Regisseur van het Sportplatform is Ellen de Roos, een ervaren professionele kracht die het Sportplatform een aantal dagen per week ondersteunt. Als verbindende kracht tussen alle Waddinxveense partijen die te maken hebben met sport en bewegen, is zij de aanjager van activiteiten. Te beginnen met de acties die meer dan 40 partijen hebben vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord. Zij peilt hun behoeften, denkt mee, faciliteert, verwijst door, neemt soms heel even het voortouw, maar…. voert niet zelf uit. Zij regisseert, adviseert en brengt partijen bij elkaar. Een paar keer per jaar is zij initiator en procesbegeleider van een (samen met anderen) te organiseren brede activiteit, bijvoorbeeld een sportcafé, themabijeenkomst of een ‘sportproeverij’. Wat er in en buiten Waddinxveen aan waardevolle initiatieven ontplooid wordt, volgt zij op de voet’.

Ellen de Roos

Ellen de Roos
ellen@sportplatformwaddinxveen.nl
06-16529471