Site Overlay

Sportplatform als bindende factor

De sport-, spel- en beweegsector een gezamenlijke stem geven. Dat is de doelstelling van de binnenkort op te richten Stichting Platform Sport, Spel en Bewegen in Waddinxveen. “We willen meehelpen aan een vitaal verenigingsleven en een gezond leefklimaat.”

“We zijn er niet om uitgangspunten te formeren om clubs te laten fuseren.” Het is maar meteen gezegd door Ton Vreeburg. Samen met Daniëlle van den Berg en Jan van der Schee probeert hij de organisatie van de jonge stichting van de grond te krijgen. Het doel is ook duidelijk. Het platform moet de bindende factor worden voor bewegend Waddinxveen. “We willen sport en bewegen bevorderen in de breedste zin van het woord. We richten ons op georganiseerde en niet-georganiseerde partijen die iets te maken hebben met sport en bewegen. Verenigingen, het jeugd- en jongerenwerk, sportscholen, buitenschoolse sport en bewegingsonderwijs. Heel breed dus”, legt Van den Berg uit.

De oprichting van het platform komt niet uit de lucht vallen en is een voortvloeisel van de lokale vertaling van het landelijke sportakkoord. Op 24 september ondertekenen meer dan veertig organisaties in Waddinxveen een convenant waarin ze zich ‘verplichten’ om op allerlei manieren sport en bewegen te stimuleren. “Als platform willen we tussen al die partijen staan”, zegt Vreeburg, die zeven jaar voorzitter was van hockeyvereniging Waddinxveen. “Uit eigen ervaring weet ik dat een bestuur vooral bezig is met de eigen toko. Alles wat daarbuiten plaatsvindt is lastig. Tijd en kennis ontbreken vaak, terwijl samenwerking juist heel veel moois en goeds kan opleveren.”

“In dat gat willen wij als platform springen”, vult Van den Berg, zelf al jaren als trainster verbonden aan de sportief wandelaars bij SC Antilope, aan. “Wij willen partijen bij elkaar brengen, voor advies en ondersteuning zorgen en helpen om deuren die nu vaak gesloten blijven te openen.”

“De rode draad is verbinden”, zegt Jan van der Schee van Hun Shin (Koreaans Karate). “Hoe meer er bewogen wordt hoe beter.”
Geen doelgroep is daarbij uitgesloten, zegt Van den Berg. “We gaan voor inclusief, iedereen kan meedoen.”

De gemeente is blij met de komst van het platform. “Dat wordt ook onze taak: een gesprekspartner zijn namens de clubs”, zegt Vreeburg. “We hebben net het proces rond de nieuwe sporthal achter de rug. Dat heeft een tijd geduurd omdat de gemeente met elke gebruiker in gesprek moest. Bij een volgend groot project kunnen wij aan tafel aanschuiven.”

Vreeburg benadrukt dat het platform onafhankelijk is. Van den Berg: “De gemeente heeft aan ons de beoordeling van de subsidieaanvragen voor het stimuleringsbudget toevertrouwd.” Jaarlijks krijgt Waddinxveen twintigduizend euro om initiatieven uit het lokale sportakkoord te ondersteunen. “Alle partijen kunnen een aanvraag doen”, aldus Van den Berg. “Wij beoordelen of de activiteit voldoet aan de voorwaarden.”

Jaren geleden was er een Waddinxveense sportraad. Vreeburg: “Die was opgericht met als inzet de huurtarieven voor sportaccommodaties. Met het platform beogen we een veel groter doel.”

De oprichting komt in een periode dat sportclubs en -aanbieders het lastig hebben. “Er zijn flinke klappen gevallen”, weet Vreeburg. “De inkomsten zijn ingekakt, ledenaantallen teruggelopen.”

Van der Schee weet daar alles van. “Ons ledental is nagenoeg gehalveerd. Zie die leden maar weer terug te krijgen. Ik maak me best wel zorgen.”

De financiële nood ledigen kan het platform niet, wel kan het clubs met problemen van raad en daad voorzien. “Waar mogelijk kunnen we dwarsverbanden leggen, samenwerkingen waar je in eerste instantie niet aan dacht”, aldus Vreeburg. “De Sniepweek is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking.”

Van den Berg: “Het vrijwilligerslandschap is behoorlijk veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. Mensen willen minder verplichtingen. Dat is ook een tendens die je bij het sporten zelf ziet. Als platform kunnen we een rol spelen bij het zoeken naar vernieuwde uitgangspunten voor club of vereniging.”

Het platform is nu bezig om een bestuur te formeren. “We zoeken bestuursleden die een nauwe band hebben met sport en bewegen. Als het even kan hopen we een bestuurslid per doelgroep te vinden. Hoe meer slagkracht hoe meer we kunnen betekenen”, aldus Vreeburg.