Site Overlay

Kwartiermaker Sportplatform

Op verkenning voor Stichting Platform Sport, Spel & Bewegen

Het bestuur van het Sportplatform is volop gemotiveerd om in 2021 concrete stappen te zetten in de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. “Faciliteren, ondersteunen, verbinden, activeren”: de ambities zijn groot. Maar hoe en waar te beginnen? En wat kan een verbindingsmanager, zoals andere gemeenten met een sportakkoord hebben, daarin betekenen? Die vragen zijn niet zo maar te beantwoorden. Inzicht in de ideeën daarover van een brede doorsnede van de Sportakkoord-ondertekenaars is immers belangrijk.

Marjan Hofmijster
Marjan Hofmijster

Even voorstellen

Mijn naam is Marjan Hofmijster. Ik woon sinds 1979 in Waddinxveen en heb op 31 december jl. een loopbaan van meer dan 40 jaar afgesloten. Wij hebben twee (inmiddels volwassen) kinderen, die na hun Waddinxveense schooltijd zijn uitgevlogen, en die onze passie voor sport en beweging met de paplepel kregen ingegoten. Totdat een verbindingsmanager kan worden aangesteld, ga ik graag op verkenning. Ik heb er heel veel zin in en zie ernaar uitvelen binnenkort persoonlijk, telefonisch of via videobellen te ontmoeten.

Kwartier maken

Een verbindingsmanager kan zeker een rol spelen, maar voordat die gevonden is, mag ik alvast als kwartiermaker aan de slag. Ik ga graag in gesprek met vertegenwoordigers van grote en kleine verenigingen, commerciële aanbieders van sport, spel en bewegen, bewegingstherapeuten, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. We maken een start met een selectie. Ik zal diverse organisaties uitnodigen voor een inventariserend interview. Willen aanbieders van sport, spel en bewegen zichzelf voor zo’n verkennend gesprek melden, dan sta ik daar natuurlijk voor open. Neem gerust contact met me op via email: info@sportplatformwaddinxveen.nl